چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

معرفی

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

گروه GIS در شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در چارت دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك قرار دارد. چارت این گروه شامل رئیس گروه GIS و کارشناس GIS می باشد.

ازجمله اقدامات انجام شده توسط گروه GIS شامل موارد زیر می باشد:

 • تکمیل و بروزرسانی سامانه WebGIS شرکت آبفا لرستان ، سال ۹۹.
 • خرید هشت دستگاه نیم ست GPS دو فرکانسه به ارزش بالغ بر هشتصد میلیون تومان ، سال ۹۹.
 • پرینت نقشه شهرهای خرم آباد و الشتر به منظور اتمام پروسه برداشت کد املاک مشترکین ، سال ۹۹.
 • شروع پروسه بروزرسانی لایه های GIS مختلف شرکت از طریق امورات تابعه ، سال ۹۹.
 • پیگیری برداشت اطلاعات لایه املاک شرکت با همکاری دفتر حقوقی بمنظور بارگذاری در سامانه املاک آبفای کشور ، سال ۹۹.
 • درج کد اشتراک مشترکین بر روی لایه ی پارسل عرصه ، سال ۹۹.
 •  تهیه فلوچارت تحویل نقشه ها از پیمانکاران و  مشاوران(جهت تحویل فایل مناسب) ، سال ۹۹.
 • اصلاح فرم ازبیلت و GIS ، سال ۹۹.
 • بررسی نقشه های GIS اجرا شده توسط پیمانکاران مطابق با استاندارد ابلاغی شرکت مهندسی ، سال ۹۹.
 • سازماندهی رابطین GIS در امورات و معاونت‌ها ، سال ۹۹.
 • برگزاری ۳ دوره  کارگاه آموزشی نحوه استفاده از نرم افزارWEB GIS ، سال ۹۸ و ۹۹.
 • پیگیری برداشت اطلاعات لایه املاک شرکت با همکاری دفتر حقوقی بمنظور بارگذاری در سامانه املاک آبفای کشور ، سال ۹۸.
 • تشکیل کمیته GIS ، سال ۹۷.
 • شروع برداشت اطلاعات مشترکین در خرم آباد، الشتر، نورآباد، پلدختر و دورود ، سال ۹۷.
 • بروزرسانی تعدادی از لایه های موجود از جمله لایه مشترکین، سال  ۹۷.
 • خرید و استقرار نرم افزار GIS در سطح استان و شروع  برداشت داده های مکانی، سال  ۹۶.
 • پیاده سازی اطلاعات پایه کلیه شهرهای استان روی سامانه و تکمیل لایه ها، سال  ۹۶.