چهارشنبه ۲ فروردين ۱۴۰۲

کاربرد فتوگرامتری در GIS

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که تغییرات در فنّاوری بسیار سریع اتفاق می‌افتد.فتوگرامتری نیز به‌طور وسیع از تحولات به وجود آمده تأثیر پذیرفته است،بیشتر این تحولات در زمینه ویژگیهای الکترونیکی و فنّاوری استفاده از کامپیوتر صورت گرفته است،اولین توسعه در ...

 

جهت مشاهده مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید

 

فایل پیوست: 
نویسنده: 
مهدی پوراحمد