چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

کارگاه آموزش GPS مالتی فرکانسه

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

این کارگاه روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۸/۷ با حضور اعضای گروه GIS ستاد و رابطین GIS امورات در ستاد شرکت آبفا لرستان برگزار گردید. در این کارگاه آقای مهندس نوزادی نماینده شرکت مکان پرداز رایمند در ابتدای جلسه مقدمه ای را در باب GPS را در سالن جلسات  شرکت آبفا لرستان ارائه نمودند و سپس به ارائه مباحث نظری مربوط به GPS پرداختند.  سپس ایشان با همراهی مهندس پوراحمد کارشناس GIS شرکت آبفا لرستان با رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا هنرآموزران را به گروه های دو نفری تقسیم نمودند و نحوه کار عملی با GPS را در فضای بیرون آموزش دادند، به طوریکه که شرکت کنندگان نحوه کار را با GPS آموختند. در ادامه جلسه با بحث و تبادل نظر ادامه یافت و در پایان به سوالات پاسخ داده شد.