چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱

مقالات

کاربرد فتوگرامتری در GIS

ما در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که تغییرات در فنّاوری بسیار سریع اتفاق می‌افتد.فتوگرامتری نیز به‌طور وسیع از تحولات به وجود آمده تأثیر پذیرفته است،بیشتر این تحولات در زمینه ویژگیهای الکترونیکی و فنّاوری استفاده از کامپیوتر صورت گرفته است،اولین توسعه در ...

 

جهت مشاهده مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید